Welkom thuis!

'Onbezorgd en met plezier op reis'. Het is een lijfspreuk die we met trots dragen, want wat vinden wij het belangrijk u keer op keer op reis te laten gaan met de beste service en zekerheid van ANWB.

Door de situatie in de wereld en daarmee op vele vakantiebestemmingen, heeft u wellicht niet de reisbeleving ervaren zoals wij voor ogen hadden. We begrijpen dat er vragen zijn over bijvoorbeeld eventueel niet genoten reisdagen, extra kosten die u wellicht heeft moeten maken tijdens de vakantie. We hebben geprobeerd op een aantal veelgestelde vragen antwoord te geven. Daarnaast horen we ook heel graag uw feedback over de vakantie, hoe heeft u de vakantie ervaren of zijn er zaken die u met ons wilt delen?

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en feedback.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

1. Ik heb vanwege corona ter plekke extra kosten gemaakt (bijv. maaltijden, telefoonkosten). Worden de gemaakte kosten vergoed?

Indien uw terugreis later heeft plaats gevonden dan de oorspronkelijke terugreis, dan zijn de eerste 3 hotelovernachtingen voor kosten van de reisorganisatie. Overige nachten zijn voor eigen rekening. Ook overige gemaakte kosten zijn voor de reiziger zelf. Dit heeft te maken met de overmacht situatie bij een dergelijke crisis zoals we die nu zien. Een reisverzekering kan mogelijk bepaalde kosten dekken, neem hiervoor contact op met uw verzekeraar. Heeft u uw reisverzekering bij ANWB afgesloten? Bekijk dan deze pagina voor meer informatie.

2. Mijn vakantie is eerder afgebroken en hiervoor zijn zogeheten repatrieringskosten gemaakt. Worden deze vergoed of zijn deze kosten voor mijn eigen rekening?

In het geval de repatriëring door ANWB Reizen is geregeld en de vlucht of ferry-oversteek onderdeel uitmaakte van de pakketreis zijn deze kosten niet voor uw eigen rekening.

3. Mijn vakantie is eerder afgebroken. Worden niet genoten reisdagen vergoed?

Op dit moment wordt door diverse reisorganisaties, verzekeraars en de ANVR nog altijd gesproken over hoe om te gaan met niet genoten reisdagen wanneer uw vakantie door de reisorganisatie eerder is afgebroken. Het spijt ons u te moeten aangeven dat wij op die vraag momenteel nog geen concreet antwoord hebben. De situatie die is ontstaan door de coronacrisis is omvangrijk en complex, het vereist veel inzicht en kennis om dat goed te kunnen besturen en het vraagt maatwerk voor iedere boeking.

De besluitvorming hieromtrent is in de laatste fase en wij zullen u dan ook per e-mail in de komende weken informeren over hetgeen er specifiek voor op uw boeking van toepassing is.

4. Is corona geen calamiteit zodat het Calamiteitenfonds zaken dekt?

Het Calamiteitenfonds geeft geen dekking voor ziektes en pandemie. Klik hier voor een nadere uitleg.

Feedback

Feedback

We stellen het zeer op prijs als u feedback over de gemaakte vakantie in deze uitzonderlijke situatie met ons wilt delen.

Ja, ik geef graag feedback